ที่พัก 18 แห่ง

แบ่งเวลาพักทั้งในเวย์นและบัตเลอร์
$50 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในโอ๊คแลนด์และริเวอร์เดล
$44 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในPatersonและบัตเลอร์
$45 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในโอ๊คแลนด์และTownship of Washington
$233 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในโอ๊คแลนด์อยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$41 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในบลูมมิงเดลอยู่ห่างกัน 2 ไมล์
$67 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในริดจ์วูดและKinnelon
$95 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในPequannock TownshipและPaterson
$66 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLittle Fallsและเวย์น
$80 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในฮอว์ธอร์นและโอ๊คแลนด์
$125 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในKinnelonและGreenwood Lake
$107 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในPatersonและโอ๊คแลนด์
$180 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในRingwoodและPompton Lakes
$202 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในโอ๊คแลนด์และPaterson
$40 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในบัตเลอร์และโอ๊คแลนด์
$42 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในบัตเลอร์และPaterson
$41 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในเวย์นและบัตเลอร์
$50 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในบัตเลอร์และริเวอร์เดล
$42 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในบัตเลอร์และริเวอร์เดล
$46 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในบัตเลอร์และโอ๊คแลนด์
$47 เฉลี่ยต่อคืน