บ้าน 41 แห่ง

ฟาร์มปศุสัตว์ใน C.p Kcauri
Hermoso lodge en la selva del Cusco
เตียงคู่ 15 เตียง
1–6 ต.ค.
คืนละ $380

1 ทริป 2 ที่พัก

แบ่งเวลาเข้าพัก 2 แห่ง จะได้สำรวจHumedal Lucre-Huacarpayได้จุใจ
ที่พัก 2 แห่งในLucreอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$22 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในซัสโกอยู่ห่างกัน 7 ไมล์
$28 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในLucreและQuispicanchi
$47 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในซัสโกและAndahuailillas
$24 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในQuispicanchiและAndahuailillas
$25 เฉลี่ยต่อคืน
ยอดรวม $206
แบ่งเวลาพักทั้งในซัสโกและAndahuailillas
$19 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในAndahuailillas, Cuzco, PEและHuaro
$55 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในซัสโกและChoquepata
$23 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในAndahuailillasและCaicay
$74 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในAndahuailillasอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$53 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLucreและซัสโก
$17 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในLucreและซัสโก
$19 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLucreและซัสโก
$31 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLucreและซัสโก
$34 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLucreและซัสโก
$47 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLucreและAndahuailillas
$48 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในQuispicanchiและซัสโก
$23 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในQuispicanchiและAndahuailillas
$24 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในQuispicanchiและซัสโก
$19 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในQuispicanchiและAndahuailillas, Cuzco, PE
$37 เฉลี่ยต่อคืน