ข้ามไปยังเนื้อหา

สัตว์

ในเอ็กซ์พีเรียนซ์ Airbnb
แสดงเอ็กซ์พีเรียนซ์

มาตรฐานใหม่ในการท่องเที่ยวสัตว์

ชีวิตดีกว่ากับสิงสาราสัตว์ พบกับมิติใหม่ในการเข้าเยี่ยมสัตว์พร้อมผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ท้องถิ่นที่ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ได้แล้วตอนนี้ ทุกเอ็กซ์พีเรียนซ์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ World Animal Protection (องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก) คุณจึงเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องรู้สึกผิด

เยี่ยมถิ่นที่อยู่ทั่วโลก

เอ็กซ์พีเรียนซ์เกี่ยวกับสัตว์ใกล้ๆ คุณ

เอ็กซ์พีเรียนซ์เกี่ยวกับสัตว์ที่แนะนำ

จองกิจกรรมที่นำโดยผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในท้องถิ่นสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป

พันธมิตรกับ The Dodo

เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่คัดสรรมาแล้วจากแบรนด์ชั้นนำในการถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์