บ้าน 45 แห่ง

ที่พัก 2 แห่งในChinácotaอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$125 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในChinácotaอยู่ห่างกัน 2 ไมล์
$98 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในChinácotaอยู่ห่างกัน 3 ไมล์
$105 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLos PatiosและChinacota
$86 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในChinácotaและChinacota
$129 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLos PatiosและChinácota
$103 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในChinácotaอยู่ห่างกัน 4 ไมล์
$68 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในChinácotaอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$23 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในChinácotaอยู่ห่างกัน 1 ไมล์
$101 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLos PatiosและChinácota
$141 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในLos PatiosและSan Antonio del Táchira
$59 เฉลี่ยต่อคืน
ยอดรวม $490
แบ่งเวลาพักทั้งในLos PatiosและChinácota
$146 เฉลี่ยต่อคืน