สดจากญี่ปุ่น
สัมผัสประเพณีดั้งเดิมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ ตั้งแต่ขนมโมจิไปจนถึงการฝึกจิต
สดจากญี่ปุ่น
สัมผัสประเพณีดั้งเดิมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ ตั้งแต่ขนมโมจิไปจนถึงการฝึกจิต
สดจากญี่ปุ่น
สัมผัสประเพณีดั้งเดิมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ ตั้งแต่ขนมโมจิไปจนถึงการฝึกจิต

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

อาหารและเครื่องดื่ม

ทัวร์ญี่ปุ่นจัดโดย City Cast

ศิลปหัตถกรรม

สุขภาพและกีฬา