ข้ามไปยังเนื้อหา

สุดยอดคาเฟ่ในอูลานบาตาร์

ร้านกาแฟ
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
3คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านเสื้อผ้า
“There is a good supermarket in the ground floor where you can shop for daily groceries. In the mall, there are cosmetic products, clothing, health supplements and cozy coffee shop. ”
3คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
“Tous Les Jours is a South Korean bakery franchise. Tous Les Jours means 'everyday' in French. Tous Les Jours is an "Asian-French" bakery serving a selection of bakery goods and beverages.”
2คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
ร้านกาแฟ
เบเกอรี่
$
3คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
ร้านกาแฟ
“CAFFEBENE is a coffeehouse chain based in South Korea. CAFFEBENE serves coffee made from the world’s best seasonally harvested fresh coffee beans and brewed to perfection to make sure you enjoy a truly exceptional cup of coffee. CAFFEBENE also offers authentic Korean Bingsu, Belgian Waffles, Italian Gelato and natural fruit smoothies as well as other desserts and beverage choices.”
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
ร้านกาแฟ
“TOM N TOMS COFFEE is a coffeehouse chain based in South Korea. TOM N TOMS COFFEE is a professional coffee franchise brand and an international coffee shop leader which strives to satisfy customer with rich taste and aroma of high quality coffee extracted through its own roasting technology,offering pretzels baked right in the shop, good people and a comfortable atmosphere.”
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
$
คาเฟ่
$
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่