ข้ามไปยังเนื้อหา

กิจกรรมน่าทำในTongyeong-si

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส
Cable Car
“한국에서 최단 기간 최다 인원이 관람한 케이블카입니다. 미륵산 정상에서 내려다 보는 한려수도의 모습은 세계 어디에 내놔도 손색이 없어요. 해발 400미터 정도라, 아이들과 함께 가기에도 좋습니다. 돌아오는 길에 통영 중앙시장에 들러서 충무김밥과 신선한 해산물도 드시고 오세요!”
 • คนท้องถิ่น 7 คนแนะนำ
Establishment
“세병관은 임진왜란이 끝나고 한산도에 있던 삼도수군통제영이 옮겨온 자리로서 은하수의 물을 떠서 병기를 씻은다는 뜻으로 전쟁이 끝나길 바라는 마음으로 지은 것입니다. 통영에서 꼭 보셔야 하는 유적지 중의 하나이며 통영이 왜 그 때 당시 남부 생활권의 중심인지를 알 수 있으며 이순신 장군에 대해 소상히 알 수 있는 기회가 될 것 입니다.”
 • คนท้องถิ่น 5 คนแนะนำ
Go Kart Track
“싱가폴을 여행하면서 하던 루지를 통영에서 즐길수 있습니다. 내리막에서 작은 카트타는 색다른 기분을 느끼고 어린시절의 추억을 떠올리수 있어 성인들에게도 의외의 재미를 선사합니다. 전국에서 많은 사람들이 루지때문에 통영을 들림니다. 단점은 아주 일찍 가셔야 됨니다. 주말에는 대기시간이 많아서 일정에 넣고 싶다면 인터넷으로 입장권 구매 하시고 아침 첫타임 9-10시경 (계절에 따라 변화됨 홈페이지 참조)에 가시면 즐기기 좋습니다. - 인터넷으로 구매하신 분은 구매대기선에서 기다리지 마시고 루지 건물 안에서 확인하시고 탑승 대기선으로 바로 가시면 됩니다. 오전 11시이후에 일정에 넣는다면 대기시간으로 인하여 추천하지 않으니 참고하세요 최근에는 야간 루지가 생겨서 저녁 7-8시까지 하니(홈피참조) 아침 시간대를 놓치신 분들은 오후 늦게 도전해 보시는 것도 좋습니다. (단 미리 예매하셔도 하루 탑승 인원 제한으로 이용하지 못 하는 경우도 있습니다.ㅠㅠ) 현제 인터넷 예메는 홈피에서 개인권만 가능하고 가족권은 예매가 되지 않으니 참고하세요”
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Point of Interest
“동피랑은 사실 동쪽은 산비탈이라는 뜻으로 지금은 벽화 마을로 유명하지만 이전에 한번 철거될뻔했던 지역입니다. 경치가 좋은 이곳이 사실 허름한 마을이어서 동포루 복원과 공원화 사업으로 철거하하려고 했는데 전국의 예술가들이 마을을 다시 살리기 위해 벽화를 그렸습니다. 당시에 꽤 유명하신분의 벽화도 있어서(당시 벽화가격이 집한체가격??) 시민단체에서 끈임없이 벽화를 보존하기 위하여 노력하고 재개발에 반대하기 위해 주기적으로 벽화를 그리고 마을 재생을 위해 노력하다 보니 지금의 동피랑 벽화 마을이 탄생되었습니다. 동피랑 중앙시장 및 중앙시장 앞의 공원등은 근처에 있으니 여기를 묶어서 여행하시는 것도 좋은 추억이 되실거라 생각됨니다. 부근이 주차하기가 힘든 편이니 통제영 주차장에 주차하시고 둘러 보시길 권합니다. 산비탈이라 많이 걸어야 되니 선선할때 다녀오세요 ”
 • คนท้องถิ่น 7 คนแนะนำ
สวนสาธารณะ
“Have a break at the sculpture park. Just walking around there will make you feel much better.”
 • คนท้องถิ่น 6 คนแนะนำ
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Go Kart Track
“한려해상국립공원을 조망하는 케이블카 인근에 있고, 현실판 카트라이더를 타는 즐거움을 만끽할수 있는 우리나라 최초의 루지로 1회보다 3회권을 사서 타는게 만족도와 가격 혜택이 높습니다.”
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Bus Station
“일제강점기때 지어진 역사깊은 해저터널입니다 해저터널 안에 들어가시면 해저터널의 역사가 나옵니다 더운 여름날 터널 안에 들어가시면 선풍기 에어컨을 틀지않아도 시원하게 갈수있습니다.다만 벽이 투명으로 되어 있지 않는걸 명심하세요”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Point of Interest
“벽화마을은 아니다. 충렬사를 곁에두고 사는 서피랑 문인들의 옛이야기가 골목골목마다 있는동네 . 서피랑 정상에서 바라보는 일출은 통영 아침을 알리는 뱃고동사리에 정말 장관이다.”
 • คนท้องถิ่น 4 คนแนะนำ
Museum
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
ป้ายรถบัส
 • คนท้องถิ่น 5 คนแนะนำ
Sublocality Level 4
Point of Interest
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Bus Station
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Book Store
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ

ร้านอาหารยอดนิยม

Meal Takeaway
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหารเกาหลี
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Meal Takeaway
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ

ทำความรู้จักกับTongyeong-si

คู่มือนำเที่ยวจากเจ้าของที่พักท้องถิ่น

สำรวจเพิ่มเติมใน Airbnb

เอ็กซ์พีเรียนซ์ในTongyeong-si