ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โตเกียว
Playing koto workshop Easy Koto Kanon
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$37ราคาหลังหักส่วนลด:$29/คน
โตเกียว
Cutting edge J-music scene guided tours
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$41ราคาหลังหักส่วนลด:$33/คน
โตเกียว
Let's Feel the sound of Taiko!!
เริ่มที่ ราคา$37/คน
โตเกียว
Japanese Traditional Music Show
เริ่มที่ ราคา$37/คน