ข้ามไปยังเนื้อหา

กิจกรรมน่าทำในแทมแพร์

สำรวจเมืองตามคนท้องถิ่น หากิจกรรมน่าทำ ที่กินดีๆ และรับคำแนะนำที่น่าสนใจจากผู้คนที่ใช้ชีวิตที่นั่น

ร้านขายของชำ
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
โรงพยาบาล
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านขายของชำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายของชำ
“Small grocery store for quick shopping. Friendly and avid sellers who are easy to approach. Prices in small stores are always higher in Finland.”
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายของชำ
ห้างสรรพสินค้า
ร้านขายของชำ
“A nice small grocery store. the new look is good and there is enough produce for stores size keeping the aisles wide enough. With good parking. Prices in small stores are always higher in Finland.”
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Natural Feature
“Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan 31 hehtaaria. Pärrinkosken rauhallinen ja viihtyisä puromaisema tekevät aleesta arvokkaan suojelukohteen. Erityisesti lehtokasvillisuus on rikasta. Pensaskerroksen vaatelijaita lehtolajeja edustavat pähkinäpensas, näsiä, lehtokuusama, taikinanmarja ja koiranheisi. Kenttäkerroksen kasvillisuudesta mainittakoon kaiheorvokki, lehto-orvokki, lehtoimikkä ja jalkasara. Alueen sienilajistoon kuuluu vaateliaita lehtosieniä. Luonnonsuojelualueella on havaittu 31 pesivää tai pesimäaikaista lintulajia. Matkaa asunnolta on n.700 m.”
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
$$