ข้ามไปยังเนื้อหา

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส

Museum
“If you like the historical-culture you will love knowing that in the Parque Museo La Venta, better known for showing the Olmec settlements, it has a night light show.”
 • คนท้องถิ่น 16 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
“La plaza mas grande de la ciudad, llena de restaurantes, cine, tiendas departamentales, zona de videojuegos, cafeterías etc... ”
 • คนท้องถิ่น 5 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
“The Palenque archeological site, one of the state's most important tourist destinations, is just five miles from the city. ”
 • คนท้องถิ่น 14 คนแนะนำ
 • 1 ประสบการณ์
สวนสาธารณะ
“Muy bonito parque para visitar y admirar la Laguna de las Ilusiones, perfecto para pasar la tarde relajadamente o hacer ejercicio por las mañanas.”
 • คนท้องถิ่น 9 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
“Unas de las mejores Plazas de Villahermosa, llena de tiendas de prestigio y lugares para comer, cuenta con juegos para niños y esta todo climatizado.”
 • คนท้องถิ่น 7 คนแนะนำ
สวนสาธารณะ
“Animales de la Selva, Plantas y Recorrido en Carrito por el parque. Muy bueno.”
 • คนท้องถิ่น 5 คนแนะนำ
Museum
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Museum
“En el lugar se exhiben piezas únicas de la zona maya de Palenque, tienes que visitarlo, es unico en su clase.”
 • คนท้องถิ่น 9 คนแนะนำ
Museum
“Amplia colección de piezas mayas, zoques y olmecas propias de la región, con mucha historia y muy interesantes.”
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“SPANISH Esta construcción de bambú muy fresca tiene asientos en el interior y al aire libre y es uno de los lugares más populares de la ciudad. Su creciente reputación no ha llevado a una reducción en la calidad del sabor, y sirve buenos desayunos, algunas especialidades de Chiapas y clásicos de los viajeros internacionales como las hamburguesas. ENGLISH: This very cool bamboo construction has indoor and outdoor seating and is one of the most popular places in the city. Its growing reputation has not led to a reduction in the quality of the flavor, and serves good breakfasts, some specialties of Chiapan and classics of international travelers such as hamburgers.”
 • คนท้องถิ่น 10 คนแนะนำ
สวนสาธารณะ
“Innovador y unico, este parque no es solo un zoologico, es un centro de rescate de vida silvestre! Innovative and unique, this park is not just a zoo, it is a wildlife rescue center!”
 • คนท้องถิ่น 8 คนแนะนำ
Museum
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Campground
“Parada obligada ..! el ambiente nocturno es unico, danza con fuego, musica viva, aunado a su cocina (mezcla de italiana con mexicana), y su ubicacion muy cerca de la zona arqueologica¡ hace de este lugar, una experiencia sin igual¡ Te recomiendo la pasta con salmon, o que tal una pizza al carbon, pero si es medio dia¡ la sopa bigotona, es genial!... A must stop! The nightlife is unique, dance with fire, live music, combined with its cuisine (mix of Italian and Mexican), and its location very close to the archaeological zone, makes this place an experience without equal! I recommend the pasta with salmon, or the charcoal pizza, but if it's half a day the mustache soup, it's great! ..”
 • คนท้องถิ่น 9 คนแนะนำ
Waterfall
“SPANISH: Las cascadas se forman gracias al afluente del río Oaxilhá, en el cual durante su recorrido de más de 15 kilómetros de longitud, va formando cañones con acantilados verticales que dan origen a las diversas cascadas y pozas. Horario: lun-dom 8:00-16:00hrs ENGLISH: The waterfalls are formed thanks to the tributary of the Oaxilhá River, which during its route of more than 15 kilometers in length, forming canyons with vertical cliffs that give rise to the various waterfalls and pools. Schedule: Mon-Sun 8: 00-16: 00hrs”
 • คนท้องถิ่น 6 คนแนะนำ
 • 1 ประสบการณ์
Point of Interest
“En este lugar se da lugar a diversos eventos culturales y políticos en la ciudad, algunos son gratuitos y otros tienen un precio muy accesible.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
โรงหนัง
“En las diferentes Plazas encontrara las peliculas mas entretenidas como es Cinemex y cinepolis... o ir al Teatro Esperanza Iris ”
 • คนท้องถิ่น 4 คนแนะนำ