ข้ามไปยังเนื้อหา
แสดงผลลัพธ์สำหรับ "Suita, Osaka Prefecture"

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส

ศูนย์การค้า
“The Expo’70 Commemorative Park is about 260 Hectares. In the huge park, there are a part of facilities of the Expo’70, such as the Japanese Garden and the Japan Folk Crafts Museum, Osaka. Parking lots at that time were converted into sporting facilities and recreation spots. The site of theme pavilions is forests and seasonal flower gardens now. The park is known as a cultural park embracing natural environment. You can relax in the park. The park has five areas; the Japanese Garden, the Natural and Cultural Gardens, cultural institution area, sports and recreation area, and parking area.”
 • คนท้องถิ่น 32 คนแนะนำ
สวนสาธารณะ
“It is famous "Taiyonoto". That look is very strange but it is symbol in this area. In the night, that's eyes shine, you will be surprised. Near, there is a big shopping mall, you can also enjoy shopping.”
 • คนท้องถิ่น 25 คนแนะนำ
History Museum
“National Ethnographic Museum, a cultural facility located at the Expo Memorial Park. The exhibits collected from all over the world can be arranged in a row and you can learn the diverse culture of every region. There are also some strange items that can not be caught in common sense. It is definitely exciting to meet the strange Kiteretsu in the world!”
 • คนท้องถิ่น 11 คนแนะนำ
History Museum
“It it one of the famous large parks. You can play soccer, tennis, baseball, basketball and so on. In spring, you can enjoy hanami.”
 • คนท้องถิ่น 14 คนแนะนำ
Museum
“The awesome aquarium that presentation in new a new way which use Interactive technology to show that different from other aquarium, moreover, there are lots of zones in this aquarium such as rare animals, white tigers and penquins. How to go: take train from Osaka Monorail to Bampuku-Kinen-Koen station and walk about 4 minutes. ”
 • คนท้องถิ่น 6 คนแนะนำ
Museum
“Take a tour of the Asahi Beer Factory, learn about the brewing process and enjoy the sample tastings! ”
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Point of Interest
“It is one of famous park in Japan. You can enjoy playing many kind of sports. In spring, you can enjoy seeing beautiful blossoms, hanami.”
 • คนท้องถิ่น 11 คนแนะนำ
Point of Interest
“It is one of the famous big park in Japan. You can enjoy playing soccer, baseball, basketball, tennis and so on.”
 • คนท้องถิ่น 6 คนแนะนำ
Point of Interest
“A factory with a history of more than 100 years as the birthplace of Asahi Breweries. You can observe historical materials and the current beer making pursuit of freshness.”
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Point of Interest
“Japan's tallest Ferris wheel (over 120 meters high) is now available at EXPOCITY. Admire panoramic views and nightscapes of the city of Osaka from its gondolas with transparent floors are one of must-try spot in Osaka. Featuring amenities such as VIP gondolas outfitted as special luxury rides, this is a Ferris wheel with a higher level of sophistication than most, designed to offer riders excitement and amazement.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Amusement Park
“The park was built on the site of the Japan World Exposition 1970. It is known as a cultural park embracing natural environment. ”
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
สวนสาธารณะ
Point of Interest
“The Expo’70 Commemorative Park is about 260 Hectares. In the huge park, there are a part of facilities of the Expo’70, such as the Japanese Garden and the Japan Folk Crafts Museum, Osaka. Parking lots at that time were converted into sporting facilities and recreation spots. The site of theme pavilions is forests and seasonal flower gardens now. The park is known as a cultural park embracing natural environment. You can relax in the park. The park has five areas; the Japanese Garden, the Natural and Cultural Gardens, cultural institution area, sports and recreation area, and parking area.”
 • คนท้องถิ่น 6 คนแนะนำ
อนุสาวรีย์ / สถานที่สำคัญ
“Tower of the Sun by Taro Okamoto in EXPO commemorative park. Next to the park, there is a new, huge shopping mall!”
 • คนท้องถิ่น 4 คนแนะนำ
Point of Interest
“It is a famous big park in Japan. You can enjoy playing soccer, baseball, basketball, tennis and so on. In spring, you can see beautiful blossoms, hanami.”
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
University
“15 minutes by monorail. One of the major universities of Japan, especially renowned for its technical study and research. You can just drop in the campus and talk to young friendly students. ”
 • คนท้องถิ่น 4 คนแนะนำ