ที่พัก 34 แห่ง

ที่พัก 2 แห่งในAnuradhapuraอยู่ห่างกัน 2 ไมล์
$109 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในPuttalamและAnuradhapura
$172 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในAnuradhapuraอยู่ห่างกัน 4 ไมล์
$172 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในPuttalamและAnuradhapura
$108 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในAnuradhapuraอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$108 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในAnuradhapuraอยู่ห่างกัน 10 ไมล์
$26 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในAnuradhapuraอยู่ห่างกัน 2 ไมล์
$74 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในNorth Central ProvinceและAnuradhapura
$21 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในNorth Central ProvinceและAnuradhapura
$68 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในEluwankulamaและDambulla
$25 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในEluwankulamaและDambulla
$72 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในPolonnaruwaและDambulla
$28 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในPolonnaruwaและDambulla
$75 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในAnuradhapuraและEluwankulama
$97 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในAnuradhapuraอยู่ห่างกัน 2 ไมล์
$116 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในAnuradhapuraและEluwankulama
$77 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในAnuradhapuraอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$95 เฉลี่ยต่อคืน