ข้ามไปยังเนื้อหา

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส
Subway Station
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
มัลติเพลกซ์
“CHECK OUT SOME MOVIES GOOD THING IS ALWAYS HAVE A TICKET. DONT HAVE TO BOOK FAST. JUST GO THERE AND LOOK FOR WHAT YOU WANT~~”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Subway Station
“MOVIE THEATER SHOPPING RESTRAUNT/CAFE MANY UNIVERSITY SUTERNTS FAMOUS FOR "SUN-DE(KOREAN FOOD)"”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
สถานีรถไฟใต้ดิน
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
สถานีรถไฟใต้ดิน
“ITS A KOREAN STYLED EATING PLACE HAD 0VER 15 YEAR EXIT NUMBER 7 CROSS THE STREET AND THERES A FISHES WAITTING FOR YOU A RED SIGN AND INSIDE THE ROOM ITS PAINTED BLACK LIKE A CAVES REAL GOOD TASTE AND FRESH ILLS. TRY SOME KOREAN FOOD AND TELL THAT UR FRIEND OF ME^^ ENJOY~~~~”
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถานีรถไฟใต้ดิน
“Bus, Subway, Taxi, also Air bus. you can go anywhere from here. It is super close to the express bus terminal, so that you can go outside of Seoul easily.”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
สถานีรถไฟใต้ดิน
Subway Station
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
โรงพยาบาล
“Since its opening in 1969, Daerim St. Mary’s Hospital has been committed to the development of domestic medical services and promotion of public health. Our philosophy is to make each and every patient happy. This not only means that we devote ourselves in healing physical illnesses, but also the patient’s mind & soul. It is a piece of mind that leads us to be the most prestigious medical institution in the southwest region of Seoul. Daerim St. Marry’s Hospital consists of two specialized medical centers and diversified departments equipped with cutting edge hardwear/equipemnt and a committed professional staff that possesses not only the skill, but also the experience.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ที่จอดรถ
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ

ร้านอาหารยอดนิยม

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
“Along this road, There are lots of restaurants and bars which snu students come.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“순대볶음을 파는 가게가 많이 있습니다. 가게는 좁고 허름하지만 맛있습니다. There are many shops selling "순대볶음" The store is narrow and sloppy. Delicious.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“광양불고기와 제육쌈밥정식을 함께 주문해서 먹으면 적당한 가격에 만족도를 올릴 수 있는 식당. 광양불고기는 다소 비싸지만 제육쌈밥이 저렴하고 다양한 종류의 쌈을 리필해 먹을 수가 있어 맛있게 식사를 할 수 있다.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ

ทำความรู้จักกับGwanak-gu

คู่มือนำเที่ยวจากเจ้าของที่พักท้องถิ่น

สำรวจเพิ่มเติมใน Airbnb