ตัวกรอง

20 เอ็กซ์พีเรียนซ์อาหารและเครื่องดื่ม

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โตเกียว
Tokyo Ramen Tasting Tour - 6 Mini Bowls
เริ่มที่ ราคา$121/คน
โตเกียว
Sushi-making Experience
เริ่มที่ ราคา$51/คน
โตเกียว
Tokyo West-Side Cycling & Food Jaunt
เริ่มที่ ราคา$88/คน
โตเกียว
Ride to foodie spots on a retro tram
เริ่มที่ ราคา$38/คน
โตเกียว
Sake tasting in the 300 year-old Brewery
เริ่มที่ ราคา$132/คน
โตเกียว
Shinjuku life after 5-Foods & Drinks
เริ่มที่ ราคา$44/คน
โตเกียว
Tokyo West-Side Walking & Food Jaunt
เริ่มที่ ราคา$123/คน
โตเกียว
Colorful sushi and Tea ceremony
เริ่มที่ ราคา$69/คน
โตเกียว
Demystify Sake with a sommelier
เริ่มที่ ราคา$69/คน
โตเกียว
Tasting ALL TYPES of Sake with seminar
เริ่มที่ ราคา$53/คน
โตเกียว
Ice cream, Mochi, Matcha & YAKITORI!
เริ่มที่ ราคา$27/คน
โตเกียว
Make Cute Japanese Sweets in Shinjuku
เริ่มที่ ราคา$65/คน
โตเกียว
Two Ramen Bowl Adventure & Shinjuku Tour
เริ่มที่ ราคา$79/คน
โตเกียว
Vegetarian Ramen Cooking Class
เริ่มที่ ราคา$71/คน
โตเกียว
Sacred mornin walk & brunch-Meiji Shrine
เริ่มที่ ราคา$27/คน
โตเกียว
Street Food Japan Shibuya Food Story
เริ่มที่ ราคา$97/คน
โตเกียว
Wagyu & Sake pairing in Shinjuku 
เริ่มที่ ราคา$101/คน
โตเกียว
Tastings of Tokyo - Eat Like a Local
เริ่มที่ ราคา$97/คน
โตเกียว
Japanese whisky tasting in Tokyo
เริ่มที่ ราคา$141/คน
โตเกียว
Vegan & Organic Food Tour in Tokyo
เริ่มที่ ราคา$85/คน