ข้ามไปยังเนื้อหา
แสดงผลลัพธ์สำหรับ "Richmonde Hotel Ortigas, San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig, Metro Manila"

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส
Sublocality Level 1
“This is the Ortigas Business Centre where most business offices are located”
 • คนท้องถิ่น 12 คนแนะนำ
ร้านสะดวกซื้อ
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Establishment
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Lodging
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านกาแฟ
$$
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
คลินิคแพทย์
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหารฟิลิปปินส์
$$
ร้านอาหารเล็กๆ
$$
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ห้องดื่มชา
$$
ร้านกาแฟ
Premise
“I put The Pearl under shopping because some great local retail shops but it is a destination for access to the River Walk extension ( you can catch a river taxi to downtown), shopping, eating and spending a great time sight seeing this unique property. The Culinary Institute of American has a school and restaurant on located there. ”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“The only Thai restaurant in the neighborhood. Not necessary the best but good enough if you are craving for something spicy. ”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Street Address

ร้านอาหารยอดนิยม

ร้านอาหารฟิลิปปินส์
ร้านอาหารเล็กๆ
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“The only Thai restaurant in the neighborhood. Not necessary the best but good enough if you are craving for something spicy. ”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ

สำรวจเพิ่มเติมใน Airbnb