ข้ามไปยังเนื้อหา

บริการสาธารณะในกีโต

Doctor
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
“Two blocks from the house, a useful bus that runs North/South along the 6 de Diciembre.”
มีคนท้องถิ่น 4 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
มีคนท้องถิ่น 3 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
“Si se necesita atención medica el hospital mas cercano al departamento es el Voz Andes”
มีคนท้องถิ่น 3 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
Non-Profit
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
โรงพยาบาล