ข้ามไปยังเนื้อหา

ร้านขายของชำในเกซอนซิตี

เดลี / โบเดกา
$
เลาจ์
$$$
“From the name itself, Little Winehaus is a late night restaurant where you can enjoy the finest of wines paired with good cheese. They also have small bites like caviar pies, shrimp cocktails, and gambas.”
มีคนท้องถิ่น 3 คนที่แนะนำ
ศูนย์การค้า
“It has Starbucks, Pizza places, and other restaurants for family and friends.”
มีคนท้องถิ่น 8 คนที่แนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
“Unimart is located within the Greenhills Shopping Center compound which is a 10-min drive away and the largest grocery store around the area.”
มีคนท้องถิ่น 6 คนที่แนะนำ
เดลี / โบเดกา
$
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
มีคนท้องถิ่น 3 คนที่แนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
“For S&R Members, there is a nearby S&R branch where you can buy groceries and other items at cheaper wholesale prices. ”
มีคนท้องถิ่น 2 คนที่แนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
มีคนท้องถิ่น 3 คนที่แนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
“The grocery is conveniently located at the ground floor of the condominium :) Its open from Mondays to Sundays. ”
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
ร้านขายของชำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
“Has a free service bringing your grocery right at your doorstep. All you need is ask.”
มีคนท้องถิ่น 2 คนที่แนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านสะดวกซื้อ
$
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
“This is a 24/7 supermarket just in front of my unit. Worry no more if you went out late at night craving for food to eat or drink. The store also has self-service laundry shop inside. ”
มีคนท้องถิ่น 2 คนที่แนะนำ