21 เอ็กซ์พีเรียนซ์

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เอ็กซ์พีเรียนซ์ทั้งหมด

นิวพอร์ท นิวส์
Create a Resin Beach in Virginia Beach
เริ่มที่ ราคา$65/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Neon Glow Fluid Painting Workshop
เริ่มที่ ราคา$39/คน
เคปชาร์ลส์
Sail & Surf Excursion-Fisherman's Island
เริ่มที่ ราคา$200/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Egyptian Divination Third Eye Yoga
เริ่มที่ ราคา$80/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Kid Friendly Neon Glow Fluid Painting
เริ่มที่ ราคา$39/คน
หาดเวอร์จิเนีย
Find Peace on The Beach- Oceanfront Yoga
เริ่มที่ ราคา$30/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Learn or Practice Stand Up Paddling
เริ่มที่ ราคา$55/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Norfolk Chronicles- Walking Tour
เริ่มที่ ราคา$30/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Grilling and Chilling Dock-Side
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$110ราคาหลังหักส่วนลด:$88/คน
นิวพอร์ท นิวส์
African Art & Igbo Philosophy Tour
เริ่มที่ ราคา$40/คน
เคปชาร์ลส์
ViBe District Artisans Beer and Art Tour
เริ่มที่ ราคา$40/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Bath Bomb Experience by Sugared Mango
เริ่มที่ ราคา$32/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Norfolk Urban History, Culture & Delight
เริ่มที่ ราคา$20/คน
เคปชาร์ลส์
Get It Started Tennis at The Cape
เริ่มที่ ราคา$20/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Making beginner-friendly human hair wig
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$499ราคาหลังหักส่วนลด:$400/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Sound Bath & Painting by Candlelight
เริ่มที่ ราคา$29/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Create a Custom Resin Art Tray
เริ่มที่ ราคา$65/คน
วิลเลียมส์เบิร์ก
Jolly's Mill Pond Walking History Tour
เริ่มที่ ราคา$50/คน
นิวพอร์ท นิวส์
Afropolitan Cuisine Cooking Journey
เริ่มที่ ราคา$50/คน
เคปชาร์ลส์
Fun Surf Lessons with Local V B Surfer
เริ่มที่ ราคา$75/คน

ขอแนะนำเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์

ออนไลน์
สหรัฐอเมริกา
ฝึกพลังใจกับดีนา แคสเตอร์
เริ่มที่ ราคา$25/คน
ออนไลน์
เกรตบริเตน
Championing you with Marilyn Okoro
เริ่มที่ ราคา$35/คน
ออนไลน์
เกรตบริเตน
Mind Mastery with Goldie Sayers
เริ่มที่ ราคา$42/คน