ข้ามไปยังเนื้อหา
)

มาช่วยกันเอื้อเฟื้อที่พักแก่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ 100,000 รายทั่วโลก

ที่พักสำหรับผู้ที่เป็นด่านหน้าสู้วิกฤต COVID-19

เพื่อช่วยต่อสู้กับไวรัสโคโรนา Airbnb จึงร่วมกับเจ้าของที่พักเอื้อเฟื้อที่พักที่สะอาดและสะดวกสบายแก่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินจำนวน 100,000 ราย เพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและอยู่ห่างจากครอบครัวเพื่อความปลอดภัย แม้กายห่าง แต่เราจะสู้ไปด้วยกัน

ความช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ผู้เข้าพักจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ส่วนเจ้าของที่พักจะไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกการจองที่ดำเนินการก่อนหรือภายในวันที่ 14 มีนาคม และมีกำหนดเช็คอินภายในวันที่ 14 เมษายน โปรดทราบว่านโยบายนี้จะไม่ครอบคลุมการจองใหม่