ข้ามไปยังเนื้อหา
แสดงผลลัพธ์สำหรับ "Nagoya, Aichi Prefecture"

บริการสาธารณะยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

Library
“Very popular for Sakura seeing (Hanami)! You should not miss this spot if you come to Nagoya during Hanaimi season.”
  • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Pharmacy
Pharmacy
“B & D Drug Store(Pharmacy) 10 am - 9 pm They sell snacks, drinks, alcoholic drinks, instant food and daily necessities. ”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Pharmacy
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Gym
“If you have headache, low back pain, strain/sprain, etc..., come to this chiropractic clinic. Doctor speaks fluent English.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
School
“Gorilla man / Harold Sakuishi Shiratake High School which is the stage of Harold Sakuishi's debut work "Gorillaman" is a model of Moriyama High School. Harold Sakuichi is studying at the time as a model of the person, Gorillerman is also a real person. When the author made a work, I visited our school often and wrote the background etc using what I took with camera. Designated uniforms, jerseys etc were changed from that time, but there are many neighborhoods of the town scenery as well as the school building which appears in the cartoon picture.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Pharmacy
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ศาลากลาง
Library
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Local Government Office
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ