บ้าน 200 แห่ง

1 ทริป 2 ที่พัก

แบ่งเวลาเข้าพัก 2 แห่ง จะได้สำรวจColoane Villageได้จุใจ
เข้าพักทั้งในColoaneและMacao
$72 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในColoaneและ澳门
$90 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMacaoและ澳门
$133 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในMacaoและ澳門
$217 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMOและMacao
$40 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMOและmacau
$151 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในMacaoอยู่ห่างกัน 1 ไมล์
$42 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในColoaneอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$55 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในMacaoและColoane
$74 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในColoaneและ澳门
$82 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMacaoและ澳门
$107 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในMacaoอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$216 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งใน澳门และMacao
$237 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMacaoและ澳門
$135 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งใน澳门และ澳門
$134 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในMOอยู่ห่างกัน 3 ไมล์
$83 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMacaoและMO
$73 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMOและmacau
$108 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในMacaoและmacau
$98 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMacaoและmacau
$46 เฉลี่ยต่อคืน