Zu Inhalten springen

กิจกรรมน่าทำในLudwigsburg

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส

สถานีรถไฟ
Bus Station
Route
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Grocery or Supermarket
Point of Interest
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
สถานีรถไฟ
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต