ข้ามไปยังเนื้อหา

แวดวงอาหารในArkadia

ร้านอาหาร
“Mediterranean cuisine and traditional Greek recipes.Fresh fish. Nice view to the sea”
มีคนท้องถิ่น 7 คนที่แนะนำ
ร้านอาหาร
$$
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
ร้านอาหาร
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
ร้านกาแฟ
ร้านกาแฟ
มีคนท้องถิ่น 3 คนที่แนะนำ
ร้านอาหาร
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ
ร้านกาแฟ
ร้านอาหาร
มีคนท้องถิ่น 2 คนที่แนะนำ
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
“One of the oldest restaurants in Plaka, where I used to go as a child. Traditional good Greek food in the old and theatrical streets of Plaka!”
มีคนท้องถิ่น 3 คนที่แนะนำ
ร้านอาหาร
ร้านกาแฟ
ร้านอาหาร
บาร์
มีคนท้องถิ่น 1 คนที่แนะนำ