ตัวกรอง

9 เอ็กซ์พีเรียนซ์

เชียงใหม่
Three Art Meccas ในเชียงราย
เริ่มที่ ราคา$48/คน
เชียงใหม่
- น้ำตก ที่สกปรก - ปั่นจักรยานและวัด
เริ่มที่ ราคา$39/คน
เชียงใหม่
Snap Chiang Mai with a 1960s Film Camera
เริ่มที่ ราคา$48/คน
เชียงใหม่
ปั่นจักรยานชมชนบทของเชียงใหม่
เริ่มที่ ราคา$61/คน
เชียงใหม่
ทริปไปเช้าเย็นกลับ 9 วัดในเชียงใหม่
เริ่มที่ ราคา$93/คน
เชียงใหม่
สำรวจเมืองเก่าของเชียงใหม่ด้วยการปั่นจักรยาน
เริ่มที่ ราคา$40/คน
เชียงใหม่
สีสันของเชียงใหม่
เริ่มที่ ราคา$31/คน
เชียงใหม่
คุยกับพระภิกษุและงานฝีมือเงิน
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$37ราคาหลังหักส่วนลด:$30/คน
ปาย แม่ฮ่องสอน
ปั่นจักรยานเที่ยวชมการเดินทางด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรและสมุนไพร
เริ่มที่ ราคา$16/คน