ข้ามไปยังเนื้อหา
แสดงผลลัพธ์สำหรับ "Kurrimine Beach, Queensland"

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส
Natural Feature
“King Reef is the largest fringing reef on the Great Barrier Reef. and is heritage listed. King Reef features hundreds of examples of all three coral types - hard, soft and flowering. The warm shallow waters are home to a myriad of marine life including tropical reef fish, the world-famous painted crays, manta rays, and giant clams. The beach is a rare nesting ground for turtles and you will see many different species of turtle around this area. On our winter low tides, King Reef is exposed and it is possible to walk out to explore this fascinating reef. 2019 Walk to the Reef Dates: July - 3rd & 31st August - 1st, 2nd, 28th, 29th, 30th & 31st September - 27th & 28th What You Need to Know: * This is a free self-walk experience - there are no guided tours * You will need to wear shoes - reef shoes work well. Crocs and thongs do not work! * You will get wet! We walk out with the outgoing tide through thigh deep water * The walk to the reef is about 800m and takes 30 - 45 minutes. * This is not an easy stroll. * Check the time of the low tide before you depart and make sure you are walking back to the beach at low tide * Do not be the last person out there! * Be careful where you are walking - stick to the sandy areas and do not stand/walk on the coral * Leave only footprints and bring back any plastic you find out there! * Be aware of the risks, these are tropical waters and there can be dangerous creatures lurking!”
  • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Rv Park
“This park has a huge swimming pool with giant inflatable toys and a water park with a huge tipping bucket. For only $5 per person for a 2-hour session, it represents excellent value for money.”
  • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Rv Park
“family dining right on the beach with views over the Coral Sea and tropical islands”
  • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Beach
“Kurrimine Beach is a 90 min drive south of Cairns, a unspoilt beach with pelicans. Very popular in the tourist season with some travellers staying up to 3 months each year. If you love fishing this is the place for you, the reef is so close. Perfect for a weekend away. ”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Car Repair
“The Kurrimine Beach Service Station is our post office , general store and bait and tackle shop. If you can't find what you're looking for the servo is sure to have it! Bottle Shop is located at King Reef Resort on the beachfront.”
  • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
ร้านกาแฟ
“Open 7 days a week, the Kokonut Grove is open from 8am - 9pm. Kokonut Grove also has a small supply of grocery items.”
  • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Lodging
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
Beach
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ