ข้ามไปยังเนื้อหา

สุดยอดคาเฟ่ในKrasnodar

ร้านกาแฟ
$
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
ร้านกาแฟ
“Переступаешь порог и возникает ощущение, что оказался в казачьей хате с настоящими мазаными стенами, дубовыми столами, вышитыми рушниками, в которой царит приятная атмосфера спокойствия. ”
3คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
Buffet
2คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
เบเกอรี่
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ
ร้านกาแฟ
ร้านกาแฟ
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
ร้านกาแฟ