ข้ามไปยังเนื้อหา

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส

University
“Foreign trainee doctors often stay here. two stations away from here. 10 minutes distance by subway.”
 • คนท้องถิ่น 13 คนแนะนำ
Establishment
“Kyung Dong Local Market Biggest and cheapest local market. If you want to experience lively local food and fruit market, this is place to go! ”
 • คนท้องถิ่น 7 คนแนะนำ
 • 2 ประสบการณ์
Point of Interest
“Yangyeongsi Market is the largest seller of traditional herbal medicines in Korea. It’s located on the grounds of Bojewon, a medical institution that dates back to the medieval Joseon dynasty. The smell of the herbs will greet you as soon as you enter the market gates. Inside the market, head to the Seoul Yangnyeongsi Herb Medicine Museum, where you can drink medicinal herbal teas for free and learn about traditional Asian medicine from experts. ”
 • คนท้องถิ่น 5 คนแนะนำ
Flea Market
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Farmers Market
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
“월요일 휴무 주소: 서울 동대문구 청량리동 204-2 서울특별시 동대문구 청량리동. 사적 제361호. 조선시대 고종의 계비(繼妃)인 순헌귀비(純獻貴妃) 엄씨(嚴氏)의 묘소. 1991년 10월 25일 사적 제361호로 지정되었다. 서울특별시 동대문구 청량리동에 소재하는 능으로 지정면적은 5만 5015㎡이다. 경내에 함께 있는 엄귀비의 손자 이진(李晉:英親王의 아들)의 묘인 숭인원(崇仁園)도 사적에 포함된다. 엄귀비는 1854년 증찬정(贈贊政) 엄종삼(嚴鍾三)의 장녀로 태어나, 8세에 입궐하여 명성황후(明成皇后:閔妃)의 시위상궁이 되었으며, 명성황후가 1896년 을미사변으로 일본군에 의해 시해된 뒤 아관파천(俄館播遷) 때 고종을 모신 후 후궁이 되어 영친왕(英親王:李垠)을 낳았다. 1911년 7월 20일 58세에 죽어, 위패는 종로구 궁정동에 있는 칠궁에 봉안되고 시신은 이 곳에 묻혔다. 원래 이 곳은 황실의 가족묘지로 정한 곳인데, 명성황후의 능인 홍릉(洪陵)이 있어 이 일대를 홍릉이라 일컬었으나, 홍릉 자체는 1919년 3월 미금시 금곡동(金谷洞)에 고종과 합장하기 위해 옮겨졌다. 묘의 시설로는 봉분·곡장(曲墻)·혼유석(魂遊石)·문인석(文人石)·망주석(望柱石)·장명등(長明燈)·석양(石羊)·석호(石虎) 등이 있고, 사초지(莎草地)도 조성되어 있다. 묘 앞에 정자각(丁字閣)·비각(碑閣)·홍살문이 있으며 ”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
โบสถ์
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Museum
 • 1 ประสบการณ์
Street Address
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“의정부 부대찌개전문점 맛있는 햄과 돼지고기,콩나물,김치,두부,라면을 넣어 고추장과 고추가루로 얼큰하게 끓여서 먹는 찌개 밥과 먹어도 되고, 술안주로도 좋다.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ