ที่พัก 20 แห่ง

1 ทริป 2 ที่พัก

แบ่งเวลาเข้าพัก 2 แห่ง จะได้สำรวจJawahriได้จุใจ
แบ่งเวลาพักทั้งในSonipatและMurthal
$21 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในSonipatอยู่ห่างกัน 6 ไมล์
$14 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในSonipatอยู่ห่างกัน 9 ไมล์
$12 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในMurthalและpauri
$35 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในSonipatและBaghpat
$21 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในSonipatอยู่ห่างกัน 1 ไมล์
$12 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในSonipatอยู่ห่างกัน 6 ไมล์
$17 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในMurthalและSonipat
$18 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในMurthalและSonipat
$23 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในSonipatและMurthal
$24 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในSonipatและMurthal
$22 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในSonipatและpauri
$21 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในSonipatและpauri
$19 เฉลี่ยต่อคืน