ที่พัก 18 แห่ง

แบ่งเวลาพักทั้งใน Huahine และHuahine
$485 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในHuahine-Nuiอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$209 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งใน Huahine และHuahine-Nui
$525 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในHuahine-NuiและHuahine
$145 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในHuahineและHuahine-Nui
$149 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในFareและHuahine-Nui
$231 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งใน Huahine และFare
$546 เฉลี่ยต่อคืน