ข้ามไปยังเนื้อหา

กิจกรรมน่าทำในฮาวาน่า

สำรวจเมืองตามคนท้องถิ่น หากิจกรรมน่าทำ ที่กินดีๆ และรับคำแนะนำที่น่าสนใจจากผู้คนที่ใช้ชีวิตที่นั่น

ร้านอาหาร
“Brinda una variedad de platos con el toque hogareno e increibles precios. Sencillo, autentico y local.”
คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Point of Interest
“Para disfrutar de una buena noche de música bailable y buen ambiente musical.”
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Lodging
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“Situado justo detrás de la Catedral de la Habana, en el antiguo palacio de los Condes de Peñalver -un edificio del siglo XVIII declarado Patrimonio de la Humanidad- este pequeño museo y galería fue inaugurado el 28 de febrero de 1983, con el objetivo de promocionar e investigar el mundo de las artes visuales de los países menos desarrollados y de promover la obra de Wifredo Lam, gran pintor surrealista que en su momento fue conocido como el Picasso cubano. Es un lugar que nos recuerda porque la capital de Cuba no pertenece al mundo real, es un punto y aparte de todo. Más que mostrar pinturas de Lam, el espacio está dedicado a la investigación y fomento de las artes visuales y la cultura.”
คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
Point of Interest
“Julio is a former physician who exchanged the operating room for a kitchen in Playa Baracoa, west of Havana. Everyone knows Julio the doctor. Ask for him and they’ll lead you to his house/restaurant. Every item on the menu is made with what was brought in from the sea that day. This is the advantage of having a restaurant in a fishermen’s village. Start with the garbanzo marinero or the octopus. Then order the dogfish filet with fried sweet potato.”
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“Uno de los espacios para las artes escénicas y plásticas de la provincia, con una programación muy centrada en los mejores exponentes de la cultura local. ”
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
$$
Museum
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Natural Feature
ร้านอาหาร