ข้ามไปยังเนื้อหา

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส

ศูนย์การค้า
“Nice shopping mall, plenty brands and places to go Bonito centro comercial, muchas marcas y lugares para ir ”
 • คนท้องถิ่น 37 คนแนะนำ
โบสถ์
“Like a small town within the City. Safe and fun, outdoor. With several stores and restaurants.”
 • คนท้องถิ่น 46 คนแนะนำ
ร้านอาหารอเมริกัน
$$
“Great out door shopping mall for good food and some shopping. Also has a high end movie theater. ”
 • คนท้องถิ่น 41 คนแนะนำ
ตลาด
“If you are looking for where to buy 100% Guatemalan products, this is the right place. The Central Market is very important for the culture of Guatemala, it has special sections so you can get everything you want. From crafts, fruits, vegetables, typical cloth and much more”
 • คนท้องถิ่น 23 คนแนะนำ
Zoo
“The Parque Zoológico La Aurora is a zoological park in Guatemala City, Guatemala. It is one of the largest gardens within the city. The zoo has three different areas, where animals from Asia, The Americas and Africa can be appreciated. ”
 • คนท้องถิ่น 20 คนแนะนำ
Premise
“One of the places you have to see in your time in the city. It's our palace. Right next to the flat you can go walking and visit the palace and the cathedral of Guatemala the same day.”
 • คนท้องถิ่น 18 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
“Centro comercial cerca del apartamento, puedes ir a pie. You can get there arabic food, thai food, sushi, steak and starbucks also. ”
 • คนท้องถิ่น 11 คนแนะนำ
พลาซ่า
“Its the center of the city, with the cathedral, the palace, the public library and the largest avenue for walk.”
 • คนท้องถิ่น 17 คนแนะนำ
Museum
“If you are interested in Guatemalan textiles, you shouldn't miss this one. The university campus nearby is also a pleasant place to wander around. They are both in a sort of verdant gulch slightly below city level; very secluded.”
 • คนท้องถิ่น 16 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
“En este Centro Comercial encontraras varias salas de cine de la cadena CInepolis.”
 • คนท้องถิ่น 7 คนแนะนำ
สำนักงาน
“We do not recommend the use of white taxis. Only yellow ones, that you need to order through a phone call. Potentially dangerous.”
 • คนท้องถิ่น 10 คนแนะนำ
Point of Interest
“The architecture is incredible, and is perfect for a tour guide, free concerts, plays and more....”
 • คนท้องถิ่น 9 คนแนะนำ
Establishment
“You can observe all Guatemala at once! It is a very interesting place where you can observe the complicated topography of all the country in a scale model of the country. Located in a very nice municipal park surrounded by a forest of "hormigo" trees. ”
 • คนท้องถิ่น 11 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“If you want to have a great breakfast this is the place to go! def! one of my favorites! come and enjoy fresh bread (they are a bakery) with coffee and some benedict eggs for your breakfast! enjoy!”
 • คนท้องถิ่น 15 คนแนะนำ
Museum
“The Museo Nacional de Arqueología y Etnología (National Museum of Archaeology and Ethnology) is a national museum of Guatemala, dedicated to the conservation of archaeological and ethnological artifacts and research into Guatemala's history and cultural heritage. ”
 • คนท้องถิ่น 7 คนแนะนำ
Molecular Gastronomy Restaurant
$$$$
“Nice trendy restaurant. If you like to and have a drink at their bar or have a nice meal.”
 • คนท้องถิ่น 8 คนแนะนำ