ข้ามไปยังเนื้อหา

สถานที่สำคัญในกวม

ซุปเปอร์มาร์เก็ต
“This is your closest supermarket. It's open 24 hours and they have everything, including baby food. Check out the rotisserie chicken for a quick, easy meal.”
  • คนท้องถิ่น 10 คนแนะนำ
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านขายของชำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
“For everyday needs. Great selection of fruits, vegetables, etc. There is also a location in Sumay.”
  • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
โรงพยาบาล
  • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านขายของชำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านขายของชำ
โรงพยาบาล
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
“Closest, Store to our guest house and right next to the Inarajan Pools. Great for simple essentials.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านขายของชำ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ