ที่พัก 18 แห่ง

เข้าพักทั้งในApačeและSv. Ana v Slov. goricah
$76 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในWeitersfeld an der MurและMureck
$122 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในApačeและBenedikt
$74 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในMureckและApače
$50 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในMureckและJakobski dol
$105 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMureckและApače
$50 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในMureckและJakobski dol
$105 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในApačeและSv. Ana v Slov. goricah
$82 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในSv. Ana v Slov. goricahและBenedikt
$79 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในApačeอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$71 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในApačeและBenedikt
$69 เฉลี่ยต่อคืน