ข้ามไปยังเนื้อหา
แสดงผลลัพธ์สำหรับ "Gisenyi, Western Province"

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส
Point of Interest
“This Calafia restaurant is quite good for romance, breakfast & brunch and it has some international food found on Us like some California vegie, sandwiches, good salads that is been prepared like in US ”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Point of Interest
“this is the general Gisenyi market located downtown where you can find all needed basic materials like clothes,shoes,food,fruits,etc... recommended also!!”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
$
“one of other qualified and clean restaurant offering delicious food its good for all budgets highly recommended”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Lodging
“At Serena, you can enjoy swimming pool, beach and lake, and some activities. Also hotel and restaurant. Au Serena, vous pouvez profiter de la piscine, de la plage et du lac, ainsi que de quelques activités proposées. Aussi hôtel et restaurant”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Lodging
“We used to go at Stipp hotel with kids for the quiet swimming pool and play ground. Also hotel, restaurant and fitness. Nous apprécions nous rendre au Stipp hotel avec les enfants pour profiter d'une piscine calme et d'une plaine de jeux. Aussi hotel, restaurant et salle de sport.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Lodging
“this place is good for family budget, groups and quiet highly recommend this place”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Grocery or Supermarket
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“Bakery and european products, "Chez Habib" is probably one of the best known minimarket in Gisenyi. Boulangerie et produits de base, c'est la supérette probablement la plus connue de Gisenyi: "Chez Habib".”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Embassy
“Above and around the CEPGL building, nice walking path with view on the city and the lake; possibility to walk to downtown. Au-dessus et autour du bâtiment de la CEPGL, sentiers de promenade avec vue sur la ville et sur le lac Kivu. Possibilité de se promener jusqu'au centre ville.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
“Actually known as "Super 5". Very nice restaurant with large view on Lake Kivu! Nice garden along the lake, restaurant with tables along a balcony above the lake.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Lodging
“Hotel and restaurant on the hill, with a large view on Lake Kivu. Hotel et restaurant à flanc de colline, avec une large vue sur le lac Kivu”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
บาร์
“Peace Corner is a welknown place in Gisenyi to eat goat meat and all kind of grilled meats. You can have a table in the garden, in small private rooms or in restaurant rooms. Also available: a bar with pool. Le "Peace Corner" est LA place où aller pour manger des grillades à Gisenyi! Vous pouvez manger dans le jardin, dans des pièces individuelles ou dans la salle restaurant. Aussi disponible: bar avec billard.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“This is one of the greatest and clean super market inside gisenyi highly recommended for people who come to visit gisenyi it is located downtown in gisenyi”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ

ร้านอาหารยอดนิยม

ร้านอาหาร
“one of other qualified and clean restaurant offering delicious food its good for all budgets highly recommended”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“Bakery and european products, "Chez Habib" is probably one of the best known minimarket in Gisenyi. Boulangerie et produits de base, c'est la supérette probablement la plus connue de Gisenyi: "Chez Habib".”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
“Actually known as "Super 5". Very nice restaurant with large view on Lake Kivu! Nice garden along the lake, restaurant with tables along a balcony above the lake.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
บาร์
“Peace Corner is a welknown place in Gisenyi to eat goat meat and all kind of grilled meats. You can have a table in the garden, in small private rooms or in restaurant rooms. Also available: a bar with pool. Le "Peace Corner" est LA place où aller pour manger des grillades à Gisenyi! Vous pouvez manger dans le jardin, dans des pièces individuelles ou dans la salle restaurant. Aussi disponible: bar avec billard.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“If you want to spent a nice and quiet dinner with the sound and view of Lake Kivu, this is the place to go. Good food. Si vous souhaitez passer une soirée agréable et paisible au bord du lac Kivu, c'est le lieu où vous rendre. Bonne nourriture.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ

สำรวจเพิ่มเติมใน Airbnb

ประสบการณ์ในGisenyi