ข้ามไปยังเนื้อหา
แสดงผลลัพธ์สำหรับ "Ginatilan, Cebu"

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส
Point of Interest
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Lodging
  • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Local Government Office
สวนสาธารณะ
“For those who are looking to explore and get lost, Campisong Valley is a wonderful hike and trek. If you wish to go through this, please do let us know as the trip can be quite long. ”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“If you're around here and walking around, you might see this place. While not very impressive, it is a curio. A watch tower built to protect the citizens from potential pirates and other undesirables from attacking.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
สวนสาธารณะ
“Ginatilan is a small town and central to the small community. There are a lot of things to do in this area, from sampling the local cuisine to getting to know the locals. A lot of fishermen also sell their day's catch here. If you buy one, we'll do our best to prepare it for you!”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“This is a lovely hike into the mountains. There are seven pools that leads up all the way to the famous Kabutongan Waterfalls. The hike itself is not the easiest, with some slippery rocks and mud along the way. It is recommended to leave early in the morning to reach around mid-day. ”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
โบสถ์
“There is a beautiful parish in Ginatilan that was established back in 1847 and is still active today!”
  • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Locality
“Neighbor town with big market, shops, historical places and buildings and more waterfalls!”
  • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ