ข้ามไปยังเนื้อหา

การเที่ยวชมสถานที่ในเกนต์

ปราสาท
“Not so many cities of these days have a castle from the Middle Ages in their center..... we have :)”
คนท้องถิ่น 68 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
“The Belfry is one of the 3 towers that defines the skyline of Gent. During a visit, you'll discover its history and ends all the way up for an amazing view over the city.”
คนท้องถิ่น 27 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
“this UNESCO-listed beguinage is so peaceful and quiet... and barely a tourist to see.”
คนท้องถิ่น 10 คนแนะนำ
โบสถ์
“Deze in Doornikse blauwe steen opgetrokken kerk is één van de mooiste voorbeelden van de Scheldegotiek. Uniek is de zogenaamde vieringtoren die niet boven de ingang, maar boven de kruising van hoofd- en zijbeuken staat. Hij fungeert als een soort natuurlijke lantaarn, omdat het licht via de toren de dwarsbeuk binnenvalt.”
คนท้องถิ่น 4 คนแนะนำ
ปราสาท
“Only 7 km away you´ll find one of the most beautiful castles of the country and as a jewel of the Flemish-Spanish 16th century architecture. The outside view of the castle, with its many towers, chimneys and stepped gables, recalls the image of the French Loire-castles like the one in Chambord. With a beautiful garden to stroll through..”
คนท้องถิ่น 6 คนแนะนำ
พลาซ่า
“Some of Belgium's finest guild houses are along the Graslei Canal. This is an excellent place for a stroll for anyone with more than a passing interest in architecture. Check out the adjoining Gildehuis der Vrije Schippers (House of the Free Boatmen), built in 1531 in the Brabant Gothic style, and Gildehuis der Graanmeters (House of the Grain Weighers), with its stepped gable that dates from 1698. Further along, you'll see Tolhuisje (Customs House), a Flemish Renaissance building of 1682, which stands next to the Romanesque Spijker or Koornstapelhuis (around 1200). The Gildehuis der Metselaars (House of the Masons) from 1527 in Brabant Gothic style completes this unique row of guild houses.”
คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
$$
“if you like locale products, go to the great Butcher's Hall. It is a bit more touristic but worth visiting.”
คนท้องถิ่น 4 คนแนะนำ
พลาซ่า
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ปราสาท
อนุสาวรีย์ / สถานที่สำคัญ
“The city hall is a prime example of contemporary architecture. The Stadshal is a large stand-alone canopy in the inner city of Ghent, Belgium. The construction was part of the city project to redevelop the squares and public spaces in Ghent's historic city center. ”
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
ปราสาท