ข้ามไปยังเนื้อหา

Top recommendations from locals

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
“The museum dedicated to modern art. Besides their permanent collection, you can visit some interesting expositions.”
 • คนท้องถิ่น 62 คนแนะนำ
Museum
“City museum with a good collection. There is a nice cafe to have coffee or lunch”
 • คนท้องถิ่น 53 คนแนะนำ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
“My favorite museum in town! The extensive collection shows design from the Middle Ages until now and its impact on daily life. Also the temporary expositions are often worth a visit. ”
 • คนท้องถิ่น 39 คนแนะนำ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
“The main emphasis of the collection here is painting covering the 15th to 20th centuries. The central hall adjoining the entrance hall has eight fine Brussels wall tapestries: three with motifs from the story of Darius (17th century) and five with the theme "Triumph of the Gods" (1717).”
 • คนท้องถิ่น 25 คนแนะนำ
History Museum
“Great museum on everyday life throughout the years. Maybe not for English speakers but if you understand Dutch this small museum will be a very pleasant surprise. Take a photo in the cool photobooth!”
 • คนท้องถิ่น 14 คนแนะนำ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
“Cuz it is worth seeing . they exhibit quite a lot of art pieces from Fmous Belgian artists Eugène Boch, James Ensor...luuuvvv”
 • คนท้องถิ่น 9 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
“this UNESCO-listed beguinage is so peaceful and quiet... and barely a tourist to see.”
 • คนท้องถิ่น 10 คนแนะนำ
Museum
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
Museum
“Het museum Dhondt-Dhaenens is een private stichting erkend door de Vlaamse Overheid. Een museum dat ik als vriend van vaak bezoek en een warm hart toedraag. Als museum ontsluit ze belangrijke moderne en hedendaagse privéverzamelingen met een maatschappelijke relevantie. En als hedendaags kunstencentrum wil ze een actieve rol spelen in het internationale kunstgebeuren.”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Museum
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Museum
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Museum
“museum of modern art. In the middle of the big Park on walking distance from the center of town.”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Museum
“The splendid Cloth Hall directly adjoins the belfry. This building (1426-1441) by Simon van Assche was the meeting place of the wool and cloth traders and was converted into a prison in the 18th century. Today, it has a café-restaurant, which is popular with tourists.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
หอศิลป์