ที่พัก 20 แห่ง

1 ทริป 2 ที่พัก

แบ่งเวลาเข้าพัก 2 แห่ง จะได้สำรวจFinngardarnaได้จุใจ
แบ่งเวลาพักทั้งในFilipstadและHällefors
$40 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในHälleforsและFilipstad N
$50 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในHälleforsและHällefors N
$174 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในFilipstadอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$113 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในHälleforsและFilipstad
$69 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในFilipstad NและFilipstad
$48 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในHälleforsอยู่ห่างกัน 3 ไมล์
$130 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในHälleforsอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$42 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในHälleforsและFilipstad
$155 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในFilipstad NและFilipstad
$55 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในHällefors NและFilipstad
$131 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในFilipstadและGammalkroppa
$70 เฉลี่ยต่อคืน