ข้ามไปยังเนื้อหา

สุดยอดร้านค้าในเฟซ

ร้านเสื้อผ้า
“Centre commercial contenant un grand carrefour hypermarché et plusieurs d’autres commerces. C’est à 15min à pied de l’appartement.”
คนท้องถิ่น 5 คนแนะนำ
ตลาด
คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
ร้านเสื้อผ้า
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
“Modern mall next to the medina, for grocery, alcohol and all other kinds of shopping”
คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
ร้านเสื้อผ้า
“The city's only concept store. One-off gifts and fashion all made in Morocco.”
คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
ศูนย์การค้า
ร้านเสื้อผ้า