บ้าน 64 แห่ง

บ้านใน La Plata
Casa en el centro de zona Norte La Plata
เตียงเดี่ยว 3 เตียง
2–9 ม.ค.
คืนละ $56
บ้านใน City Bell
Casa quinta CB
3 เตียง
1–6 ต.ค.
คืนละ $137 จากเดิม $171
บ้านใน City Bell
Corazon de manzana
5 เตียง
5–12 ต.ค.
คืนละ $55 จากเดิม $68
ห้องรวมใน City Bell
Casa Caitos, serv opc. de pizzas/cerveza Artesanal
4 เตียง
1–6 ต.ค.
คืนละ $100

1 ทริป 2 ที่พัก

แบ่งเวลาเข้าพัก 2 แห่ง จะได้สำรวจEnsenada Partidoได้จุใจ
เข้าพักทั้งในLa PlataและManuel B. Gonnet
$22 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในGonnetและLa Plata
$34 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในGonnetและLa Plata
$31 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในCity Bellอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$25 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในEnsenadaอยู่ห่างกัน 7 ไมล์
$28 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในGonnetและCity Bell
$14 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในCity BellและGonnet
$85 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในLa PlataและEnsenada
$106 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในBerissoและTolosa
$47 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในEnsenadaและCity Bell
$57 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในManuel B. GonnetและLa Plata
$24 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในGonnetและManuel B. Gonnet
$21 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในLa Plataอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$35 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLa PlataและGonnet
$36 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในGonnetอยู่ห่างกัน 2 ไมล์
$35 เฉลี่ยต่อคืน
แบ่งเวลาพักทั้งในLa PlataและCity Bell
$18 เฉลี่ยต่อคืน