ตัวกรอง

Search results5 เอ็กซ์พีเรียนซ์

1 ชั่วโมง
เต้นรำที่จังหวะละติน
เริ่มต้น $25 ต่อคน
1 ชั่วโมง
คลาสเต้นซัลซ่าในเมเดลินที่สตูดิโอเต้นรำหรือในบ้านของคุณ
เริ่มต้น $35 ต่อคน
2 ชั่วโมง
ซัลซ่าเพื่อสังคมสำหรับผู้เริ่มต้น
เริ่มต้น $33 ต่อคน
1 ชั่วโมง
เข้าคลาสแรกของคุณในซัลซ่า
เริ่มต้น $24 ต่อคน
1 ชั่วโมง
เต้นซัลซ่าตั้งแต่ต้นจน 100%
เริ่มต้น $29 ต่อคน