ข้ามไปยังเนื้อหา

Best things to do in Dordrecht

Museum
“A fantastic interactive Museum explaining the dutch history. One of our favourites in Holland and close by. ”
10คำแนะนำจากคนในพื้นที่
Museum
“Discover the park The Biesbosch National Park is a nature conservation area and the largest fresh water tidal zone in Europe. This means, for example, that you will find many streams and willow swamps there. With tall, luxuriant willow forests, the area looks just like a jungle! Below you can read more about the fresh water tidal zone, the flora and fauna, and how the area came to exist.”
12คำแนะนำจากคนในพื้นที่
History Museum
“This museum shows how life was around 1900. The interior is almost entirely preserved.”
8คำแนะนำจากคนในพื้นที่
Museum
2คำแนะนำจากคนในพื้นที่
Museum
“The Netherlands were founded in Dordrecht. Het Hof was the location where the papers were signed. ”
3คำแนะนำจากคนในพื้นที่
History Museum
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
Museum
“Het museum ligt in het hart van de Biesbosch, een uniek zoetwatergetijdengebied. Het is daarmee de uitgelezen plek om bezoekers kennis te laten maken met het verleden, heden en de toekomst van de Biesbosch.”
2คำแนะนำจากคนในพื้นที่
Museum
“Voorbeeld van een historisch patricierswoning in Dordrecht. Volledig in stijl ingericht. Periodiek kunt u genieten van een uitgebreide High Tea.”
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่
Museum
1คำแนะนำจากคนในพื้นที่