ข้ามไปยังเนื้อหา
แสดงผลลัพธ์สำหรับ "Darjeeling Mall, Darjeeling"

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส
Point of Interest
“The most popular place to hang around 5 minutes walk from DorjehLing Homestay.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Travel & Transport
ร้านอาหาร
Point of Interest
ร้านเสื้อผ้า
“Great place to see and buy local handicrafts from around Darjeeling, organic tea and many more.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Home Goods Store
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“The most popular tourist spot and also the heart of the town. Walking distance from the hotel. Horse ride, shopping, tea and coffee and souvenirs. ”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“..... A studio that has a great collection of photos on Darjeeling past and present... a great place to print photos and buying maps and guide books.... ”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Book Store
“..... a nice bookstore that has a good collection of books that you might want to pick up.....”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
คาเฟ่
$
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
“.... a local market where you can shop for hand woven caps, gloves, scarves etc.. try your hand at bargaining and get the best prices available....”
  • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
City Hall
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ

ร้านอาหารยอดนิยม

ร้านอาหาร
คาเฟ่

สำรวจเพิ่มเติมใน Airbnb