ข้ามไปยังเนื้อหา
แสดงผลลัพธ์สำหรับ "단양군, 충청북도"

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส
Establishment
“Bizarre cliffs and rock formations. One of the eight Scenic Views of Danyang. ”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Premise
Premise
“파란만장 김삿갓의 생애를 전시해둔 문학관 입니다. 전국을 돌아다닌 김삿갓의 생애가 부러웠다면, 삿갓을 나도 한번은 써보고 싶다면 매년 10월에있는 김삿갓 문화제에 참여해보시는것 강추! 도포자락 입고 삿갓을 직접 쓰고 생가까지 걷는 체험이 있습니다.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Bus Station
“온달과 평강의 이야기를 떠올리며 온달동굴, 온달산성, 드라마세트장을 함께 둘러보세요 매주 토요일 오전 11시~오후3시까지 온달과 평강 행사가 있으니 시간 맞춰 방문해보세요 (행사는 사정에 따라 변경될 수 있어요)”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Street Address
จุดชมวิว
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Premise
“1)아프리카의 특색있는 전시품들을 보고 야외 정원에서 커피를 마실수 있습니다. 입장료 5000원 2) 다양한 현대미술을 관람할수 있습니다. 입장료 5000원 3) 책에서만 보던 고씨동굴을 직접 체험해 볼 수 있습니다. 스릴있는 동굴탐험! 입장료 3000원”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“계곡로를 따라 남천계곡야영장까지 힐링 산책 후, 맑고 차가운 계곡물로 족욕체험^^ 연수한 것처럼 부드러운 물을 손가락 사이로 느껴보세요~”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
จุดชมวิว
“It offers two runways for paragliding and hang-gliding here. This site offers a runway as well as a practice area where novices are given standard training before flying. ”
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Place of Worship
“대한불교 천태종 총본산다운 규모에 놀라고 가파른 언덕에 놀라고 장독대에 놀라다 보면 사이사이 약수가 위로해줍니다^^ 불교신자가 아니더라도 들러볼만 해요 석가탄신일 즈음엔 야간 연등구경도 좋답니다”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Street Address
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Premise
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
“1,800여년 전 신라인에 의해 개척된 죽령고개는 한반도와 영남지방을 이어주는 주요한 교통로 였습니다. 오늘날 죽령고개는 명상과 사색을 이루는 등산/산책로로 사랑 받고 있습니다.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Bus Station
“하루의 피로를 풀어주는 풍기온천이 있습니다. 남녀별도 입장이며, 온천시설 내에 노천탕을 포함하고 있습니다. 성수기에는 워터파크를 이용할 수 있습니다.”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest

ร้านอาหารยอดนิยม

ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
ฮาร์เบอร์ / มารีนา
 • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“The city is famous for BEEF! Don't miss the oppotunity to taste Yeomgju Hanwoo at here!”
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
 • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

สำรวจเพิ่มเติมใน Airbnb