ข้ามไปยังเนื้อหา

สุดยอดร้านอาหารในแชตส์วูด

Meal Takeaway
“get take away pizza from my favourite pizza place ! also within walking distance from your space”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“Sushi train in the Mandarin Centre - one of the cheaper options around as each plate is the same fixed price.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ด
$$
บาร์
$$
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
$
ร้านอาหาร
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
“Great Midle eastern food cooked by Raffi, the owner. Very healthy and tasty. Brunch, lunch, dinner.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหารไทย
$$
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอะเรป้า
$
“if you are in the mood for something real South American you should go to this place.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
$
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
$$$
ร้านอาหารญี่ปุ่น
$$
“Our favourite japanese ramen shop! Tasty ramen dishes - we love the Tonkatsu and the Black Garlic ramen. They also do great kakuni (pork)”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ