ตัวกรอง

Search results13 เอ็กซ์พีเรียนซ์

7 ชั่วโมง
เดลีทัวร์เต็มวัน ทั้งหมดในที่เดียว
เริ่มต้น $58 ต่อคน
10 ชั่วโมง
ทริปส่วนตัวทัชมาฮาลอักราฟอร์ตไปเช้าเย็นกลับจากนิวเดลี
เริ่มต้น $66 ต่อคน
1 ชั่วโมง
Fullday Delhi Tour
เริ่มต้น $48 ต่อคน
1 ชั่วโมง
นิวเดลีไปอักกรา (ทัวร์วันเดียวทัชมาฮาล)
$62 ต่อคน จากเดิม $78
14 ชั่วโมง
ทัวร์ไปเช้าเย็นกลับในรถ
เริ่มต้น $82 ต่อคน
8 ชั่วโมง
ทัวร์เดลีเก่าและใหม่
$48 ต่อคน จากเดิม $60
3 ชั่วโมง
อาหารริมถนนของนิวเดลีเก่าและเดินชมมรดก
เริ่มต้น $42 ต่อคน
9 ชั่วโมง
การเดินทางไปยังอัญมณีแห่งอินเดียชมมาฮาลโดยรถยนต์
เริ่มต้น $146 ต่อคน
11 ชั่วโมง
Taj Mahal และ Agra Fort Tour จากนิวเดลี
เริ่มต้น $114 ต่อคน
12 ชั่วโมง
ทัวร์ชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบมีไกด์จากนิวเดลี
เริ่มต้น $162 ต่อคน
8 ชั่วโมง
ทัวร์ชมเมืองเดลีเต็มวัน
$32 ต่อคน จากเดิม $40
4 ชั่วโมง
ผจญภัยฮิมาลายันสี่วันจากนิวเดลี
เริ่มต้น $828 ต่อคน
3 ชั่วโมง
ทัชมาฮาลเดย์ทริปโดยรถยนต์จากนิวเดลี
$96 ต่อคน จากเดิม $120