ข้ามไปยังเนื้อหา

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส

Beach
“Well you might find the modern beauty in Haeundae. I highly recommend to go and see this place. The pub is called "The Bay 101" in Korean "더베이 101" if you are 2 or 3 in group, taxi is cheaper and faster. ”
 • คนท้องถิ่น 54 คนแนะนำ
 • 4 ประสบการณ์
ห้างสรรพสินค้า
“-This is the only one-stop integrated shopping and cultural space in Korea, centered on upscale shopping space, and combined entertainment and culture including spa land and ice rink. -고품격 쇼핑공간을 중심으로 스파랜드, 아이스링크 등 각종 엔터테이먼트와 문화가 결합된 국내유일의 원스톱 복합 쇼핑문화공간이다.”
 • คนท้องถิ่น 42 คนแนะนำ
Island
“-Dongbaek Island, an island from the ancient times, is an island connected with land by the process of accumulation of earth and sand carried from an alluvial plain in the region of Jwa-dong, Jung-dong and U-dong by Chuncheon River, the confluence of water flowing from the Yangun Cascade (or the Mt. Jang Cascade) and water flowing from Buheung peak in the eastern part of Jwadong. Dongbaek Island is thick with camellias and pine trees and, on the summit, is the statue and monument of the great Scholar Chi-Won Choi. -옛날에는 섬이었으나 장산폭포에서 흘러 내린 물과 좌동 동쪽 부흥봉에서 내려온 물이 충적평야의 모래를 실어내려 육지와 연결된 육계도이다. 동백나무와소나무가 울창하고 정상에는 최치원 선생 동상과 비(碑)가 있으며 동백섬 전체가 부산광역시 지정 기념물 제46호로지정되어 있다. ”
 • คนท้องถิ่น 48 คนแนะนำ
 • 1 ประสบการณ์
ตลาดปลา
“부산의 유명한 어시장이에요^^ 시장 앞은 바로 부두여서 배에서 바로 들여온 생선들을 판답니다. 거리거리마다 특색있는 식당들이 있어 시장구경 하신 후 식사 하시기에도 좋아요!A place where freshly caught fish is bought and sold. The first floor of the building is the fish market while the second floor has a raw fish center and a dried seafood section. Fresh fish can be bought for comparatively low prices, and an economical meal can be enjoyed by buying the fish from the market and then taking it upstairs to the raw fish center where it can be prepared for just a small additional cost to cover seasonings and maeuntang(spicy fish soup). ”
 • คนท้องถิ่น 32 คนแนะนำ
 • 4 ประสบการณ์
Point of Interest
“벽화가 가득 그려져 있는 동네! 오르막 내리막길을 걸어가며 이곳저곳에서 사진을 찍어보아요. 이곳은 실제 주민들이 살고 계시니 조용히 해주셔야해요^^ Terraced community houses are lined up along the foot of a mountain and all the alleyways are interconnected with each other. The scenes that this arrangement produces are a distinctive feature of this village. The whole village is a piece of art and a tourist attraction thanks to the formative artwork built everywhere around the narrow paths by resident artists. ”
 • คนท้องถิ่น 24 คนแนะนำ
Beach
“The key words for Gwangalli are youth and passion. Even the silence of the dawn shines at the sound of the waves lapping the sands and even the quiet seashore of the late afternoon awakens you to the value of life. Gwangalli surprises you because things transcend reality here. In Gwangalli, you are pleasantly surprised by small acts of compassion because you did not expect them. These are the attractions of Gwangalli and the reasons why you have to visit Gwangalli. 可一语道破广安里的特点的词语便是年轻、热情、华丽。连黎明的寂静也会因波涛拍打沙子的响声而生辉。在午后宁静的海边还可感受到希望记住年轻的人们的热情。可超越现实、展现惊奇之处,感受未曾期待过的微微温情之处,这便是广安里的魅力同时也是人们向往去广安里的理由。 広安里と聞いて連想するのは若さと情熱、そして華やかさだろう。 夜明け前の静けささえ、砂浜に打ち寄せる波の音に光を帯 びていき、夕暮れ時の閑散とした浜辺も、若者たちの情熱に触 れて、生きていることを実感する。 ”
 • คนท้องถิ่น 38 คนแนะนำ
 • 4 ประสบการณ์
สวนสาธารณะ
“Located in the southernmost region of Busan, Taejongdae Park stretches for 9.1 kilometers. the striking landscape of the park is rife with sharp cliffs and gnarled rock formations”
 • คนท้องถิ่น 22 คนแนะนำ
 • 1 ประสบการณ์
ตลาด
“국제시장은 만물상 입니다. 없는 것 빼고는 모든 물건이 다 있습니다. 저렴한 가격으로 재래시장 쇼핑이 가능합니다. 저녁19시 부터는 야시장도 개장을 하기 때문에 여러가지 먹거리와 즐길거리가 동시에 가능하답니다. The international market is all things. Everything but nothing. We have it. We can shop at traditional markets at a low price. Since the night market opens at 19 p.m., various kinds of food and entertainment are available at the same time. 国際市場は万物商です。 ないもの以外はすべてのものがすべてだ。 低価格で在来市場のショッピングが可能です。 夕方19時からは夜店も開場をするために様々な食べ物と楽しみが同時に可能です。 国际市场是万物商。 除了没有以外所有的东西 有。可以以低廉的价格在传统市场购物。 从晚上19点开始,夜市也将开张,因此可以同时享受各种美食。”
 • คนท้องถิ่น 15 คนแนะนำ
 • 4 ประสบการณ์
สวนสาธารณะ
“Traditional cultural performances, outdoor permanent stage Every Saturday 14:00”
 • คนท้องถิ่น 19 คนแนะนำ
 • 2 ประสบการณ์
ห้างสรรพสินค้า
“롯데백화점 광복점 아쿠아몰에 정시마다 분수쇼가 있습니다. 실내분수치고 꽤 큰 규모입니다. 옥상정원에 가시면 부산 부산타워 못지 않게 부산 전경 전체를 보실수 있습니다.”
 • คนท้องถิ่น 12 คนแนะนำ
Aquarium
“Moderate size. but many shows are scheduled all day. and the glass boat ride above sharks thrills!”
 • คนท้องถิ่น 15 คนแนะนำ
สะพาน
“Gwangan Bridge, also known as Diamond Bridge, lights up at night and is a city landmark. ”
 • คนท้องถิ่น 20 คนแนะนำ
 • 3 ประสบการณ์
ตลาด
“저녁 7:30~11:00까지만 하는 깡동야시장에서 다양한 음식을 맛볼수 있어요. - A night market where you can taste a variety of food (7:30~11:00 pm)”
 • คนท้องถิ่น 14 คนแนะนำ
 • 2 ประสบการณ์
Sublocality Level 4
“Called Busan’s Montmartre, Dalmaji-gil Road is famous for its views of the blue ocean, white sandy beach, Camellia forest, and pine tree forest, creating one of Busan’s eight scenic sites. Haeundae Dalmaji Hill and the moon seen from Cheongsapo are added to the eight scenic sites for their beautiful ambience.”
 • คนท้องถิ่น 22 คนแนะนำ
สวนสาธารณะ
“It is good to sit just in front of the sea and you can enjoy modern scenery and If you want to, you can have beer and share your story. So many young girls and guys are there to expect for the beautiful night.”
 • คนท้องถิ่น 15 คนแนะนำ
Point of Interest
“Hanbok Experience Hall You can enjoy the small exhibition of the Hanbok, put on Hanbok at Hanbok Experience hall. Telephone : 070-8840-1472 Address : BEXCO, Exhibition Center 1, Office Building(1st floor) Operating Hours : 10:00 am ∼ 5:00 pm(Mondays Closed) ”
 • คนท้องถิ่น 17 คนแนะนำ