แลนด์มาร์คยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

สถานที่ประวัติศาสตร์
263-267 Prinsengrachtwww.annefrank.org
 • คนท้องถิ่น 893 คนแนะนำ
พลาซ่า
 • คนท้องถิ่น 353 คนแนะนำ
พื้นที่กิจกรรม
47 Hannie Dankbaarpassagewww.dehallen-amsterdam.nl
 • คนท้องถิ่น 439 คนแนะนำ
Palace
147 Nieuwezijds Voorburgwalwww.paleisamsterdam.nl
 • คนท้องถิ่น 158 คนแนะนำ
อนุสาวรีย์ / สถานที่สำคัญ
33 Pazzanistraatwww.westergasfabriek.nl
 • คนท้องถิ่น 176 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
 • คนท้องถิ่น 133 คนแนะนำ
พลาซ่า
 • คนท้องถิ่น 62 คนแนะนำ
ฮาร์เบอร์ / มารีนา
85 NDSM-Pleinwww.ndsmloods.nl
 • คนท้องถิ่น 70 คนแนะนำ
โบสถ์
279 Prinsengrachtwww.westerkerk.nl
 • คนท้องถิ่น 58 คนแนะนำ
อนุสาวรีย์ / สถานที่สำคัญ
 • คนท้องถิ่น 60 คนแนะนำ
ปราสาท
1 Herengracht
 • คนท้องถิ่น 44 คนแนะนำ
Museum
386 Herengrachthetgrachtenhuis.nl
 • คนท้องถิ่น 48 คนแนะนำ
พื้นที่กิจกรรม
33 Pazzanistraatwww.westergasfabriek.nl
 • คนท้องถิ่น 38 คนแนะนำ
คลอง
 • คนท้องถิ่น 34 คนแนะนำ
ฮาร์เบอร์ / มารีนา
 • คนท้องถิ่น 35 คนแนะนำ
สถานที่ประวัติศาสตร์
 • คนท้องถิ่น 32 คนแนะนำ