ข้ามไปยังเนื้อหา
แสดงผลลัพธ์สำหรับ "Abrantes"

กิจกรรมยอดนิยมที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ค้นพบสิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไปกับคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือค้นพบของดีของเมืองที่น้อยคนจะได้สัมผัส

Establishment
“One more castle in a top of a small mountain. Just 10 minutes away by car. It has a museum on the top. Great views!”
  • คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ
สวนสาธารณะ
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านกาแฟ
ร้านอาหาร
“No centro Historico de Abrantes, restaurante acolhedor com pratos tipicos e atendimento personalizado”
  • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
Grocery or Supermarket
ร้านอาหาร
“Either for lunch or for a a summer dinner, the front patio of Quatro Talhas offers a magnificent view of Sardoal's city center. ”
  • คนท้องถิ่น 2 คนแนะนำ
โรงเบียร์
$$
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหาร
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Museum
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
Point of Interest
โบสถ์
“Mo­nu­mento Na­ci­onal de grande be­leza e im­po­nência pela sua fa­chada prin­cipal e pelo pa­tri­mónio in­te­grado do seu in­te­rior de grande qua­li­dade : dois pai­néis de azu­lejos com a nau S.​Vicente; al­guns re­tá­bulos seis­cen­tistas; es­cul­tura sacra; al­faias li­túr­gicas de grande valor; um púl­pito de base com cá­lice e va­randa de ba­laús­tres sim­ples.”
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ
ร้านอาหารโปรตุเกส
$$
  • คนท้องถิ่น 1 คนแนะนำ