200 เอ็กซ์พีเรียนซ์

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เอ็กซ์พีเรียนซ์ทั้งหมด

อิสตันบูล
Turkish and Ottoman Cuisine Workshop
เริ่มที่ ราคา$30/คน
อิสตันบูล
Istanbul Old City Tour with Highlights
เริ่มที่ ราคา$44/คน
อิสตันบูล
Fish in Salt and Handmade Seafood Class
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$47ราคาหลังหักส่วนลด:$38/คน
อิสตันบูล
Warm Conservation with Local Airbnb Host about Istanbul
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$2ราคาหลังหักส่วนลด:$1/คน
อิสตันบูล
Istanbul's Most Food-tastic Walk
เริ่มที่ ราคา$35/คน
อิสตันบูล
Sunset Twilight Hour Yacht Cruise
เริ่มที่ ราคา$47/คน
อิสตันบูล
Walking Tour Photoshoot in Istanbul
เริ่มที่ ราคา$41/คน
อิสตันบูล
Photoshoot in İstanbul
เริ่มที่ ราคา$35/คน
อิสตันบูล
The Perfect Shooting in Istanbul
เริ่มที่ ราคา$93/คน
อิสตันบูล
Hagia Sophia Mosque Privileged or Unique Praying Time Tour
เริ่มที่ ราคา$9/คน
อิสตันบูล
Exploring the Unknown
เริ่มที่ ราคา$29/คน
อิสตันบูล
Traveling Video at Historical Sides
เริ่มที่ ราคา$59/คน
อิสตันบูล
Istanbul History Tour & RooftopBreakfast
เริ่มที่ ราคา$81/คน
อิสตันบูล
Istanbul Through the Eyes of A Local
เริ่มที่ ราคา$35/คน
อิสตันบูล
Fly Like a Bird
เริ่มที่ ราคา$116/คน
อิสตันบูล
Ottoman Palace Tour With Details
เริ่มที่ ราคา$24/คน
อิสตันบูล
Istanbul Segway Tour - Morning
เริ่มที่ ราคา$35/คน
อิสตันบูล
All-Inclusive Istanbul - Private Edition
เริ่มที่ ราคา$51/คน
อิสตันบูล
Spirit of Turkish Grand Prix in Istanbul
เริ่มที่ ราคา$48/คน
อิสตันบูล
Luxury Private Yacht Tour on Bosphorus
เริ่มที่ ราคา$47/คน

ขอแนะนำเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์

ออนไลน์
อิสตันบูล
Baklava Cooking Class with Turkish Mom
เริ่มที่ ราคา$35/คน
ออนไลน์
อิสตันบูล
Astonishing Panoramic Istanbul Views
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$24ราคาหลังหักส่วนลด:$19/คน
ออนไลน์
อิสตันบูล
Personal Yoga Class with Sufi Teachings
เริ่มที่ ราคา$10/คน